آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  شنبه ۸ شهريور ساعت ۱۸:۴۰
English | فارسي
» آمار معاملات           ادامه . . .           
» آمار معاملات بازار سوم         ادامه . . .           
» آمار معاملات بازار پایه         ادامه . . .           
» آمار معاملات ابزارهای نوین مالی         ادامه . . .           
» عرضه و تقاضا          ادامه . . .
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۱۴,۳۳۸ بازار اول و دوم
۲۵۹,۲۵۷ بازار پایه
۶۱,۰۳۷ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران