آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  يکشنبه ۳۰ فروردين ساعت ۱۳:۵۳
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
205906 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اتکاي-بيمه اتکايي ايرانيان ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۱۱:۴۷:۲۸
HtmlUrl PDFUrl
205742 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ثشرق-سرمايه گذاري مسکن شمال شرق ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۱۱:۱۲:۱۲
HtmlUrl PDFUrl
205748 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه ثشرق-سرمايه گذاري مسکن شمال شرق ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۱۱:۰۹:۱۴
HtmlUrl PDFUrl
205592 تکميل اطلاعات و مشخصات سهامداران (به پيوست) وکادو-تکادو ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۰۹:۱۶:۲۸
AttachUrl
205796 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۳ (به پيوست) بهپاک-بهپاک ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۰۹:۱۰:۴۸
AttachUrl
205443 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کمرجان-بازرگاني و توليدي مرجان کار ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۰۹:۰۵:۳۲
HtmlUrl PDFUrl
195545 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ کيسون-کيسون ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۰۹:۰۲:۱۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205338 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ پکوير-کوير تاير ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۰۸:۳۷:۳۰
HtmlUrl PDFUrl
205883 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ميدکو-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۸:۰۹:۱۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205848 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحيه) بدکو-فروشگاه هاي زنجيره اي دياکو ايرانيان ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۶:۰۵:۵۷
HtmlUrl PDFUrl
205789 آگهي ثبت افزايش سرمايه ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۵:۲۵:۳۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205768 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ بايکا-کارخانجات کابل سازي ايران ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۵:۰۲:۲۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205808 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره ساذري-آذريت ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۴:۴۳:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205793 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بدکو-فروشگاه هاي زنجيره اي دياکو ايرانيان ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۳:۱۵:۱۸
HtmlUrl PDFUrl
205785 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده(اصلاحيه) بدکو-فروشگاه هاي زنجيره اي دياکو ايرانيان ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۳:۰۳:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205766 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۲:۱۳:۳۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205743 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ پترول-گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۰:۵۳:۳۷
AttachUrl
205573 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) سفاسي-فارسيت اهواز ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۰:۳۶:۵۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205677 اطلاعيه نحوه پرداخت سود نقدي صاحبان سهام شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار (به پيوست) کمرجان-بازرگاني و توليدي مرجان کار ۱۳۹۴/۰۱/۲۹
۱۰:۳۵:۴۷
AttachUrl
205679 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) سبحان-سبحان دارو ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۸:۰۰:۳۶
HtmlUrl PDFUrl
205473 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سفاسي-فارسيت اهواز ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۳:۱۹:۱۸
AttachUrl
205683 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ وکادو-تکادو ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۲:۳۲:۱۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205445 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ وثوق-سرمايه گذاري وثوق امين ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۱:۳۳:۱۸
HtmlUrl PDFUrl
205606 گزارش کنترل هاي داخلي (به پيوست) اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۱:۲۱:۴۵
AttachUrl
205602 آگهي توزيع سهام (به پيوست) اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۱:۲۰:۵۶
AttachUrl
205661 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ فن آوا-گروه فن آوا ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۱۹:۰۳:۱۱
AttachUrl
205595 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۱۵:۰۹:۳۹
AttachUrl
205527 آگهي ثبت افزايش سرمايه (به پيوست) سبحان-سبحان دارو ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۱۴:۵۱:۳۰
AttachUrl
190219 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) کيسون-کيسون ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۱۴:۴۴:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205593 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ فن آوا-گروه فن آوا ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۱۲:۵۷:۰۱
AttachUrl
205580 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۱۲:۱۳:۴۷
AttachUrl
205446 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) مارون-پتروشيمي مارون ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۱۰:۲۷:۵۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205538 اطلاعات وصورتهاي مالي سال مالي ۹۳ (حسابرسي شده) (به پيوست) وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۰۹:۰۱:۱۹
AttachUrl
205300 توقف توليد سفال (به پيوست) کايتا-ايتالران ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۰۸:۵۲:۴۹
AttachUrl
205233 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ (حسابرسي شده) شوش-هنکل پاک وش ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۰۸:۴۴:۳۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
204326 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) قچار-فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۰۸:۴۱:۳۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205504 اعلام افزايش سود هر سهم سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (به پيوست) بپاس-بيمه پاسارگاد ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۰۸:۳۷:۳۵
AttachUrl
205377 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
۰۸:۳۳:۴۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205143 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت ارتباطات کوه نور) فن آوا-ارتباطات کوه نور ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۱۸:۰۴:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
205095 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت فن اواموج) فن آوا-فن اواموج ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۱۷:۲۵:۵۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۳۰,۹۹۹ بازار اول و دوم
۲۶۷,۲۳۸ بازار پایه
۶۱,۵۶۳ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران