آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۰۷:۵۵
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
185431 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ نيرو سرمايه-نيرو سرمايه ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
۱۴:۵۲:۲۳
HtmlUrl PDFUrl
185408 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره (به پيوست) دتوليد-داروسازي توليد دارو ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
۱۲:۵۱:۵۹
AttachUrl
185534 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰(اصلاحيه) وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۶:۱۳:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
185437 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ سدبير-سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۵:۱۳:۲۰
AttachUrl
185461 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۳:۱۶:۵۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184923 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ تکادو-تکادو ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۱:۳۷:۴۶
HtmlUrl PDFUrl
185319 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ سرمايه گذاري اقتصاد نوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۰:۵۲:۰۰
HtmlUrl PDFUrl
185417 اطلاعيه پرداخت وجه حاصل از فروش حق تقدمهاي استفاده نشده سهامدارن (به پيوست) سدبير-سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۰:۴۴:۳۰
AttachUrl
185406 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۳ (به پيوست) ثنور-سرمايه گذاري کوه نور ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۱۰:۳۶:۰۸
AttachUrl
185410 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سدبير-سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۰۹:۴۰:۰۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
185381 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۱/۶/۹۳ (به پيوست) ذودي-بيمه دي ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۰۹:۲۳:۱۳
AttachUrl
185317 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ حخزر-کشتيراني درياي خزر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۰۹:۰۰:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
185396 توضيحات شرکت درخصوص وضعيت قيمت معاملات سهام شرکت در بازار پايه توافقي فرابورس (به پيوست) حبندر-خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
۰۹:۰۰:۱۱
AttachUrl
183054 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا) خاورميانه4-ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱۸:۱۴:۳۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184096 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ کنور-تامين مواد اوليه فولاد صبا نور ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱۶:۲۶:۲۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
185232 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه کنور-تامين مواد اوليه فولاد صبا نور ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱۶:۲۶:۱۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
185209 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره فلات-گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱۵:۲۰:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
185294 اعلام برندگي در مناقصات (به پيوست) ذبالاس-مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱۲:۱۹:۱۶
AttachUrl
185215 اطلاعيه توزيع گواهي سپرده سهام (به پيوست) بورس کالاي ايران-بورس کالاي ايران ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱۲:۰۰:۳۱
AttachUrl
143462 آگهي ثبت افزايش سرمايه سيمان غرب آسيا-مجتمع سيمان غرب آسيا ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱۱:۲۴:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
185177 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰(اصلاحيه) اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
۱۱:۰۴:۵۰
HtmlUrl PDFUrl
184302 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره شکازرون-پتروشيمي کازرون ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
۱۲:۳۶:۴۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184934 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ نيرو سرمايه-نيرو سرمايه ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
۱۱:۵۶:۴۹
HtmlUrl PDFUrl
184013 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تشتاد-صنايع توليدي اشتاد ايران ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
۰۸:۴۳:۱۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184935 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ شستان-صنايع پتروشيمي گلستان ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۸:۴۰:۴۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
179236 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۸:۰۶:۴۷
PDFUrl AttachUrl
185064 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ غشوکو-شوکو پارس ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۷:۳۴:۴۷
HtmlUrl PDFUrl
184937 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ فسديد-لوله و تجهيزات سديد ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۷:۳۲:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184787 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۷:۱۲:۰۸
HtmlUrl PDFUrl
184754 اطلاعات و صورتهاي مالي ۶ ماهه منتهي به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳(به پيوست) (به پيوست) آرمان-بيمه آرمان ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۶:۲۵:۴۹
AttachUrl
183803 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ فن آوا-گروه فن آوا ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۶:۲۱:۳۲
HtmlUrl PDFUrl
184946 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بايکا-کارخانجات کابل سازي ايران ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۱:۴۰:۴۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
184932 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ سرمايه گذاري اقتصاد نوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۱:۲۴:۴۷
HtmlUrl PDFUrl
184930 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (به پيوست) وتعون-بيمه تعاون ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۰:۵۰:۵۹
AttachUrl
184802 ارسال صورتهاي دوره شش ماهه منتهي به ۳۱ شهريورماه ۱۳۹۳ (به پيوست) بيمه نوين-بيمه نوين ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۱۰:۴۰:۰۱
AttachUrl
184657 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ کزرين-زرين معدن آسيا ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۰۹:۵۱:۴۲
HtmlUrl PDFUrl
184913 يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ۶ ماهه منتهي به تاريخ ۹۳/۰۶/۳۱ (به پيوست) بورس تهران-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۰۹:۳۳:۱۰
AttachUrl
184515 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تپکو-هپکو ۱۳۹۳/۰۸/۰۴
۰۹:۲۴:۵۱
HtmlUrl PDFUrl
184807 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) پتريران-گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۹:۲۹:۵۲
AttachUrl
184879 يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ۶ ماهه منتهي به تاريخ ۹۳/۰۶/۳۱ (به پيوست) انرژي-بورس انرژي ۱۳۹۳/۰۸/۰۳
۱۸:۰۵:۵۶
AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۸۹,۳۳۰ بازار اول و دوم
۲۲۶,۴۸۰ بازار پایه
۶۵,۶۴۱ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران