آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۳ ارديبهشت ساعت ۰۵:۲۵
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
148457 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ گکيش-مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۸:۴۹:۰۴
HtmlUrl PDFUrl
160021 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ (به پيوست) شوش-هنکل پاک وش ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۸:۴۶:۲۰
AttachUrl
159813 گزارش کنترل داخلي شرکت پتروشيمي زاگرس براي سال مالي منتهي به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ (به پيوست) زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۸:۴۴:۱۳
AttachUrl
159884 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۷:۳۳:۴۵
AttachUrl
156823 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا) خاورميانه4-ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۶:۵۷:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
160012 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) شخاس-پتروشيمي خراسان ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۶:۳۹:۵۵
AttachUrl
159974 گزارش کنترل هاي داخلي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ (به پيوست) ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۶:۱۵:۱۶
AttachUrl
160004 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شخاس-پتروشيمي خراسان ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۶:۱۵:۱۱
AttachUrl
159719 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه ثغرب-سرمايه گذاري مسکن شمال غرب ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۶:۰۶:۱۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159316 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ثغرب-سرمايه گذاري مسکن شمال غرب ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۶:۰۲:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159956 مشخصات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي (به پيوست) زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۵:۵۶:۳۲
AttachUrl
159972 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده)(اصلاحيه) زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۵:۲۵:۰۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159232 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره زنگان-صنعت روي زنگان ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۵:۰۱:۳۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159957 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ حبندر-خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۲:۳۵:۱۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159944 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام پتريران-گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۱:۳۶:۲۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159627 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۱:۲۴:۰۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159930 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۱:۲۰:۱۸
AttachUrl
159927 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام سخواف-سيمان مجد خواف ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۱:۱۵:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159770 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ نيرو سرمايه-نيرو سرمايه ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۱:۰۴:۰۸
HtmlUrl PDFUrl
159526 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۱۰:۳۶:۳۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159737 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) آريان-سرمايه گذاري پارس آريان ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۰۹:۱۹:۲۰
HtmlUrl PDFUrl
159883 گزارش کنترل هاي داخلي (به پيوست) اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۰۹:۰۱:۴۷
AttachUrl
159676 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ثنور-سرمايه گذاري کوه نور ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۰۸:۳۹:۲۹
HtmlUrl PDFUrl
159557 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ غبهپاک-بهپاک ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۰۸:۲۶:۳۲
HtmlUrl PDFUrl
159873 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۰۸:۱۲:۵۶
AttachUrl
159741 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۸:۲۵:۱۱
AttachUrl
159735 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۸:۲۰:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159665 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۶:۲۹:۴۵
AttachUrl
158152 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ سفاسيت-فارسيت اهواز ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۵:۴۹:۵۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159231 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۵:۲۸:۳۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159791 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۲:۴۸:۰۱
AttachUrl
159783 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰(اصلاحيه) غبهپاک-بهپاک ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۲:۲۷:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159724 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰(اصلاحيه) غبهپاک-بهپاک ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۱:۳۵:۳۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159331 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۱:۲۲:۳۹
AttachUrl
159329 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۱:۲۰:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159446 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سپرده-سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۱:۱۲:۴۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159392 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ سپرده-سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۱۱:۰۱:۰۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159725 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۰۹:۵۲:۲۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159270 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) وثنو-سرمايه گذاري ساختمان نوين ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۰۹:۵۱:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158775 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ سخواف-سيمان مجد خواف ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
۰۹:۴۶:۴۸
HtmlUrl PDFUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۷۵,۵۸۷ بازار اول و دوم
۲۵۶,۷۸۸ بازار پایه
۴۹,۷۳۳ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران