آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  شنبه ۸ فروردين ساعت ۰۴:۲۰
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
204177 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نيرو-نيرو سرمايه ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
۱۲:۱۹:۴۵
HtmlUrl PDFUrl
204149 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
۰۹:۵۴:۲۱
HtmlUrl PDFUrl
202596 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ وکادو-تکادو ۱۳۹۴/۰۱/۰۸
۰۹:۱۳:۵۶
HtmlUrl PDFUrl
203793 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) وآيند-بانک آينده ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
۱۳:۰۲:۱۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203923 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) وسالت-بانک قرض الحسنه رسالت ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
۱۲:۴۳:۳۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203737 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) حسينا-توسعه خدمات دريايي و بندري سينا ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
۰۹:۰۳:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
204012 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره کمرجان-بازرگاني و توليدي مرجان کار ۱۳۹۳/۱۲/۲۸
۱۰:۱۹:۵۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203779 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۲۰:۲۷:۴۲
HtmlUrl PDFUrl
204102 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تشتاد-صنايع توليدي اشتاد ايران ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۹:۳۲:۲۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
201146 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) فولاي-صنايع فولاد آلياژي يزد ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۷:۰۹:۵۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203421 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ (حسابرسي نشده) پترول-گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۷:۰۸:۱۲
HtmlUrl PDFUrl
204043 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سنوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۵:۳۳:۲۵
AttachUrl
204038 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سنوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۵:۱۶:۳۴
AttachUrl
201127 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه وکادو-تکادو ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۴:۲۹:۲۱
PDFUrl AttachUrl
203900 آگهي ثبت افزايش سرمايه اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۴:۲۸:۳۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203969 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ فبيرا-صنايع بسته بندي ايران ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۴:۲۴:۱۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203837 تغييرات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي (به پيوست) ثغرب-سرمايه گذاري مسکن شمال غرب ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۴:۱۷:۲۲
AttachUrl
203951 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده آرمان-بيمه آرمان ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۳:۰۷:۰۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203932 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سنوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۰۹:۵۷:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203885 صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ (به پيوست) اتکاي-بيمه اتکايي ايرانيان ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۰۸:۳۲:۱۵
AttachUrl
203434 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) فزرين-زرين معدن آسيا ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۰۸:۲۹:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203817 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ شزنگ-تجهيز نيروي زنگان ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۹:۳۷:۰۶
HtmlUrl PDFUrl
203821 اولين پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ (حسابرسي نشده) (به پيوست) سمايه-بانک سرمايه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۷:۴۸:۳۷
AttachUrl
203622 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) شپاس-نفت پاسارگاد ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۷:۴۲:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203420 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) فلات-گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۶:۳۳:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203543 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ وکوثر-اعتباري کوثر مرکزي ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۶:۰۴:۰۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
194525 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سايرا-ايرانيت ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۵:۴۴:۰۹
HtmlUrl PDFUrl
203759 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۵:۴۲:۵۵
HtmlUrl PDFUrl
203766 اطلاعيه در خصوص عدم فروش سهام شرکت فن آوا کارت (به پيوست) فن آوا-گروه فن آوا ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۵:۱۴:۱۴
AttachUrl
203606 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ سپرمي-پرميت ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۴:۳۷:۴۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203775 سناريوي دوم پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۱۳۹۳ با فرض اعمال نرخ هاي خوراک و فرآورده فوب خليج فارس (به پيوست) شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۱:۴۱:۴۲
AttachUrl
203764 آگهي ثبت افزايش سرمايه سنوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۱:۱۴:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203761 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ممسني-پتروشيمي ممسني ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۱:۰۲:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203732 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ وسالت-بانک قرض الحسنه رسالت ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۰:۵۵:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203754 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ممسني-پتروشيمي ممسني ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
۱۰:۳۹:۰۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203704 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي ۱۳۹۳ با چهار فرض (به پيوست) شاوان-پالايش نفت لاوان ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
۲۳:۲۷:۴۶
AttachUrl
203699 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۹ ماهه شراز-پالايش نفت شيراز ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
۲۱:۵۹:۴۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
203502 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۹ ماهه شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
۲۱:۵۶:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195034 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه غمينو-صنايع غذايي مينو شرق ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
۱۶:۱۱:۵۲
PDFUrl AttachUrl
203655 پيش بيني تکميلي سال مالي ۹۳ و توضيحات درخصوص پيش بيني سال مالي ۹۴ (به پيوست) غفارس-شير پاستوريزه پگاه فارس ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
۱۶:۰۲:۰۱
AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۵۶۵,۸۹۵ بازار اول و دوم
۲۴۴,۲۳۲ بازار پایه
۶۱,۹۶۹ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران