آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۲۶ شهريور ساعت ۰۱:۲۲
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
180932 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۳/۰۶/۲۷
۱۰:۵۴:۴۰
AttachUrl
180847 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
۱۲:۱۷:۵۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175200 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه سبحان-سبحان دارو ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
۰۹:۵۱:۰۴
PDFUrl AttachUrl
180594 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۸ ماهه ذکمرجان-بازرگاني و توليدي مرجان کار ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۸:۳۳:۲۳
HtmlUrl PDFUrl
179975 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت گسترش و نوسازي معادن خاورميانه (سهامي خاص)) خاورميانه12-گسترش و نوسازي معادن خاورميانه (سهامي خاص) ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۶:۴۰:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180291 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ وارس-سرمايه گذاري ارس صبا ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۴:۲۵:۳۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180720 اعلاميه پذيره نويسي عمومي سخواف-سيمان مجد خواف ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۲:۲۳:۲۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180701 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ پخش-پخش البرز ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۲:۱۲:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180704 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱(اصلاحيه) قيستو-قند بيستون ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۱:۱۴:۳۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180692 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ قيستو-قند بيستون ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۰:۲۲:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180539 تغيير در اعضاي کميته حسابرسي شرکت آ س پ (به پيوست) ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۰۸:۲۰:۰۷
AttachUrl
180656 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره زمين-بانک ايران زمين ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
۱۷:۵۵:۴۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180657 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره کشرق-صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
۱۷:۳۶:۴۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180574 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره کشرق-صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
۱۳:۳۹:۱۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180124 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ ومشان-سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۱۶:۵۴:۰۰
HtmlUrl PDFUrl
180535 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۱۶:۲۹:۲۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180466 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) سباقر-سيمان باقران ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۱۱:۰۲:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180287 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۵ ماهه شرانول-نفت ايرانول ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۰۸:۴۰:۵۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
164113 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه پخش-پخش البرز ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۱۶:۵۳:۴۲
PDFUrl AttachUrl
180402 تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه(اصلاحيه) غصينو-صنعتي مينو ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۱۵:۴۳:۵۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180381 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شاراب-پتروشيمي داراب ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۱۴:۳۷:۴۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180397 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شفسا-پتروشيمي فسا ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۱۴:۲۹:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180395 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شجهرم-پتروشيمي جهرم ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۱۴:۲۴:۴۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180333 تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه غصينو-صنعتي مينو ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۱۳:۵۲:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180383 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ حسينا-توسعه خدمات دريايي و بندري سينا ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۱۳:۳۳:۳۴
AttachUrl
180335 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وثوق-سرمايه گذاري وثوق امين ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۱۰:۵۳:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180029 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسي شده) ثباغ-شهرسازي و خانه سازي باغميشه ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۰۸:۵۴:۱۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180207 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسي شده) ثغرب-سرمايه گذاري مسکن شمال غرب ۱۳۹۳/۰۶/۲۲
۰۸:۵۲:۲۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180187 آگهي پرداخت بهاي فروش حق تقدم هاي استفاده نشده (به پيوست) خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
۱۱:۰۹:۴۰
AttachUrl
180213 آگهي توزيع اوراق سهام جديد (به پيوست) فرابورس-فرابورس ايران ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
۱۱:۰۸:۱۶
AttachUrl
180159 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسي نشده) پتريران-گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
۱۰:۵۹:۰۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180130 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ (به پيوست) وارس-سرمايه گذاري ارس صبا ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
۱۰:۵۰:۰۵
AttachUrl
178290 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت صرافي سرمايه) سمايه2-صرافي سرمايه ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
۲۰:۱۵:۳۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180051 آگهي درخواست اطلاعات سهامداران جهت ارسال گواهينامه حق تقدم (به پيوست) لردگان-کود شيميايي اوره لردگان ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
۱۰:۱۱:۲۰
AttachUrl
180148 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام فميلا-توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
۱۰:۰۱:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
180073 زمان تشکيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه همکاران-همکاران سيستم ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
۱۶:۱۹:۴۴
HtmlUrl PDFUrl
179940 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي شش ماهه حسابرسي شده منتهي به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ (به پيوست) وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
۰۹:۰۳:۵۵
AttachUrl
179913 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام لردگان-کود شيميايي اوره لردگان ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
۱۴:۲۰:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
179904 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) فميلا-توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
۱۲:۲۸:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
179732 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ سايرا-ايرانيت ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
۰۹:۵۴:۵۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۵۴,۸۷۹ بازار اول و دوم
۲۱۴,۴۹۵ بازار پایه
۶۱,۸۰۵ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران