آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۷ مرداد ساعت ۲۳:۵۲
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
222760 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) وعسکر-موسسه اعتباري عسکريه ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۹:۴۱:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222727 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بورس-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۶:۵۹:۳۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222514 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) شاوان-پالايش نفت لاوان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۶:۵۲:۴۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222476 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ بميلا-توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۶:۳۷:۴۷
HtmlUrl PDFUrl
221757 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بورس-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۶:۱۳:۳۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222682 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سفارود-کارخانه فارسيت دورود ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۵:۵۷:۵۹
AttachUrl
222690 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ وعسکر-موسسه اعتباري عسکريه ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۵:۲۳:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222617 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۳ ماهه بساما-بيمه سامان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۴:۳۸:۳۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222694 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) وشمال-سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۴:۲۵:۱۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222305 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بساما-بيمه سامان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۲:۴۷:۳۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222638 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توريل-توکا ريل ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۱:۴۴:۴۸
AttachUrl
222622 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱(اصلاحيه) فلات-گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۱:۰۳:۲۳
HtmlUrl PDFUrl
222613 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره پترول-گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۰:۳۸:۳۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222494 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سرچشمه-شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۱۰:۱۲:۰۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222604 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۰۹:۵۲:۱۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222602 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۰۹:۳۸:۴۲
HtmlUrl PDFUrl
222152 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ کايگچ-ايران گچ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۰۹:۱۲:۰۴
HtmlUrl PDFUrl
222573 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) کباده-تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده ۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۰۷:۲۲:۵۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222468 آمار توليد و فروش تير ماه ۱۳۹۴ (به پيوست) خراسان-پتروشيمي خراسان ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۲۰:۲۳:۲۵
AttachUrl
222561 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ خصدرا-صنعتي دريائي ايران ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۸:۵۲:۰۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222551 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) ومهر-بانک مهر اقتصاد ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۸:۳۱:۱۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222559 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) خصدرا-صنعتي دريائي ايران ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۸:۲۱:۰۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222555 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ خصدرا-صنعتي دريائي ايران ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۸:۱۱:۳۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222550 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) خصدرا-صنعتي دريائي ايران ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۷:۳۰:۳۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222318 توضيحات تکميلي درخصوص عملکرد ۹ ماهه واقعي منتهي به ۹۴/۰۳/۳۱ (به پيوست) آ س پ-آ.س.پ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۷:۱۸:۲۹
AttachUrl
222547 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ خصدرا-صنعتي دريائي ايران ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۷:۱۵:۵۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222184 واريز وجوه افزايش سرمايه در حساب بانکي اين شرکت از طريق شناسه پرداخت (به پيوست) ثتران-سرمايه گذاري مسکن تهران ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۷:۱۴:۰۴
AttachUrl
222475 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ومهر-بانک مهر اقتصاد ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۶:۵۹:۴۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222470 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قچار-فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۶:۵۶:۰۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
219677 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) تکنار-مجتمع معادن مس تکنار ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۶:۵۴:۲۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222253 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نيرو-نيرو سرمايه ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۶:۱۳:۲۴
HtmlUrl PDFUrl
222503 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده تکنار-مجتمع معادن مس تکنار ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۶:۰۱:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222504 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱(اصلاحيه) ودي-بيمه دي ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۵:۵۶:۵۱
HtmlUrl PDFUrl
222424 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) قشير-قند شيروان، قوچان و بجنورد ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۵:۵۱:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
221661 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱(اصلاحيه) ثنام-سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۴:۵۰:۰۵
HtmlUrl PDFUrl
222487 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۴:۴۸:۵۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222482 آگهي ثبت افزايش سرمايه سيستم-همکاران سيستم ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۴:۲۶:۳۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222343 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ثرود-سرمايه گذاري مسکن زاينده رود ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۴:۰۶:۰۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222337 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) (شرکت پتروشيمي بروجن) پترول-پتروشيمي بروجن ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۳:۲۵:۱۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
222394 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) حسينا-توسعه خدمات دريايي و بندري سينا ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
۱۳:۱۲:۴۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۵۸۵,۶۲۷ بازار اول و دوم
۲۴۶,۲۸۹ بازار پایه
۶۹,۹۳۷ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران