آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  دوشنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۵:۲۵
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
182715 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ذودي-بيمه دي ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
۱۶:۱۹:۰۷
PDFUrl AttachUrl
178959 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه ذسبزوار-سيمان لار سبزوار ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
۱۵:۰۷:۵۰
PDFUrl AttachUrl
183719 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره(اصلاحيه) همکاران-همکاران سيستم ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
۱۵:۰۳:۴۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183690 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) حسينا-توسعه خدمات دريايي و بندري سينا ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
۱۳:۵۳:۱۲
AttachUrl
183676 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره همکاران-همکاران سيستم ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
۱۳:۴۰:۰۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183670 اعلاميه پذيره نويسي عمومي فولاي-صنايع فولاد آلياژي يزد ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
۱۳:۲۴:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
182485 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ وثوق-سرمايه گذاري وثوق امين ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۲۰:۳۳:۰۸
HtmlUrl PDFUrl
183460 شفاف سازي (به پيوست) ثغرب-سرمايه گذاري مسکن شمال غرب ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۲۰:۱۵:۱۷
AttachUrl
183486 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه همکاران-همکاران سيستم ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۲۰:۱۳:۳۴
HtmlUrl PDFUrl
183457 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ حرهشا-رهشاد سپاهان ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۲۰:۰۴:۲۱
HtmlUrl PDFUrl
182168 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تپمپس-توليدي پمپ پارس ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۲۰:۰۲:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183199 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ پلوله-توليدي گازلوله ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۲۰:۰۰:۲۴
HtmlUrl PDFUrl
183531 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره بورس تهران-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۱۶:۳۵:۱۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183498 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام سبحان-سبحان دارو ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۱۴:۰۹:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183437 اعلاميه پذيره نويسي عمومي سخواف-سيمان مجد خواف ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
۰۹:۵۰:۴۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183405 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده تشتاد-صنايع توليدي اشتاد ايران ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۸:۱۲:۰۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183359 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱(اصلاحيه) کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۵:۲۹:۵۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183295 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۲:۲۰:۳۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183314 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ذودي-بيمه دي ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۲:۰۹:۱۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183311 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ذودي-بيمه دي ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۱:۵۴:۱۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183299 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ثاصفا-ساختمان اصفهان ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۱:۵۲:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183175 آگهي ثبت افزايش سرمايه (به پيوست) شجم-صنايع پتروشيمي تخت جمشيد ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۱۰:۰۵:۱۲
AttachUrl
183267 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۰۹:۵۴:۴۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183247 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۳ (به پيوست) کرمان-سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۰۹:۴۵:۳۵
AttachUrl
183166 اطلاعات توليد و فروش ۶ ماهه منتهي به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ (به پيوست) جم-پتروشيمي جم ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۰۹:۱۲:۴۵
AttachUrl
183103 اطلاعات مربوط به توليد و فروش ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۳ (به پيوست) شخاس-پتروشيمي خراسان ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
۰۸:۵۹:۱۸
AttachUrl
183135 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاء هيأت مديره (به پيوست) بيمه نوين-بيمه نوين ۱۳۹۳/۰۷/۲۴
۱۸:۰۸:۰۱
AttachUrl
183012 تغيير عضو کميته حسابرسي (به پيوست) سبحان-سبحان دارو ۱۳۹۳/۰۷/۲۴
۱۸:۰۶:۴۲
AttachUrl
183076 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ ثاصفا-ساختمان اصفهان ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۱۳:۴۵:۱۳
HtmlUrl PDFUrl
183090 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱(اصلاحيه) ثنور-سرمايه گذاري کوه نور ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۱۲:۲۶:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
183040 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ثنور-سرمايه گذاري کوه نور ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۱۰:۳۰:۳۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
182376 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ اعتماد-سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۰۸:۲۷:۱۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
182995 اطلاعات مربوط به توليد وفروش ۶ماهه منتهي به۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۳شرکت پتروشيمي زاگرس(سهامي عام) (به پيوست) زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۱۸:۳۷:۳۳
AttachUrl
183001 آگهي ثبت افزايش سرمايه همکاران-همکاران سيستم ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۱۷:۵۷:۳۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
182951 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تکنار-مجتمع معادن مس تکنار ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۱۷:۰۷:۴۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
182021 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ وآفر-سرمايه گذاري ارزش آفرينان ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۱۶:۱۰:۱۶
HtmlUrl PDFUrl
182911 آگهي توزيع اوراق سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه (به پيوست) شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۱۶:۰۷:۳۲
AttachUrl
182773 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ فن آوا-گروه فن آوا ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۱۶:۰۴:۱۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
182386 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ سمگا-گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۱۶:۰۳:۰۶
HtmlUrl PDFUrl
182952 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره شزنگ-تجهيز نيروي زنگان ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
۱۳:۴۹:۱۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۸۵,۵۹۹ بازار اول و دوم
۲۲۲,۵۲۰ بازار پایه
۶۵,۳۳۶ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران