آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۱ مرداد ساعت ۰۸:۵۳
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
175174 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) آينده-بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۸:۵۵:۰۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175026 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ بورس تهران-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۸:۲۷:۱۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174570 دلايل زياندهي و برنامه هاي آتي شرکت کارخانجات توليدي پلاستيران (به پيوست) پلاست-پلاستيران ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۸:۲۵:۲۰
AttachUrl
174423 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ فميلا-توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۸:۰۶:۴۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174447 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ غمينو-صنايع غذايي مينو شرق ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۷:۵۸:۵۸
HtmlUrl PDFUrl
173510 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ وثنو-سرمايه گذاري ساختمان نوين ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۷:۵۶:۴۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175072 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ نيرو سرمايه-نيرو سرمايه ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۷:۵۰:۴۵
HtmlUrl PDFUrl
174927 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شراز-پالايش نفت شيراز ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۷:۳۷:۰۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174964 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ومسکن-گروه سرمايه گذاري بانک مسکن ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۷:۲۵:۴۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175126 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ جم-پتروشيمي جم ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۶:۱۱:۳۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175038 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دتهران-تهران دارو ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۵:۳۹:۴۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175098 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سباقر-سيمان باقران ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۵:۳۶:۵۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174792 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ سباقر-سيمان باقران ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۵:۱۵:۱۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175025 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ (به پيوست) تپمپس-توليدي پمپ پارس ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۴:۵۱:۳۸
AttachUrl
174912 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) کشرق-صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۴:۱۴:۲۴
AttachUrl
174963 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۲ (به پيوست) کيسون-کيسون ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۴:۰۱:۳۷
AttachUrl
173406 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ لردگان-کود شيميايي اوره لردگان ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۳:۵۷:۳۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174778 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ تشتاد-صنايع توليدي اشتاد ايران ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۳:۵۳:۱۴
HtmlUrl PDFUrl
174743 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ آريان-سرمايه گذاري پارس آريان ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۳:۴۵:۲۱
HtmlUrl PDFUrl
173952 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ پلاست-پلاستيران ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۲:۴۶:۱۲
HtmlUrl PDFUrl
174550 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ وشمال-سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۲:۴۴:۴۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174680 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي ۳ ماهه منتهي به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳مربوط به سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳(حسابرسي نشده) (به پيوست) بيمه پاسارگاد-بيمه پاسارگاد ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۲:۳۴:۴۰
AttachUrl
174849 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ (به پيوست) لخانه-لوازم خانگي پارس ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۲:۰۸:۳۰
AttachUrl
174880 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ آرمان-بيمه آرمان ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۰:۲۴:۴۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174888 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) وشمال-سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۰:۲۴:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
173806 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ آرمان-بيمه آرمان ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۰:۰۳:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
168282 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱(حسابرسي شده) شزنگ-تجهيز نيروي زنگان ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۰۹:۴۵:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174871 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۰۹:۳۶:۰۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174858 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۰۹:۳۲:۱۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174762 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۰۸:۴۱:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174709 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ بتک-کارخانجات کابل سازي تک ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۰۸:۲۹:۳۶
HtmlUrl PDFUrl
174600 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ فلات-گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۲۰:۱۴:۵۶
HtmlUrl PDFUrl
174665 صورتهاي مالي سه ماهه اول منتهي به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳(حسابرسي نشده ) (به پيوست) بيمه ميهن-بيمه ميهن ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۲۰:۱۲:۳۰
AttachUrl
174735 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ جم-پتروشيمي جم ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۲۰:۱۰:۳۷
HtmlUrl PDFUrl
173834 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ غشوکو-شوکو پارس ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۲۰:۰۹:۳۱
HtmlUrl PDFUrl
174198 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۲۰:۰۸:۰۳
HtmlUrl PDFUrl
174478 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ذپکوير-کوير تاير ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۲۰:۰۴:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
174495 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ سرمايه گذاري اقتصاد نوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۲۰:۰۱:۳۳
HtmlUrl PDFUrl
174716 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ذبالاس-مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۱۹:۰۹:۰۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
173986 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بتک-کارخانجات کابل سازي تک ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۱۸:۴۲:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۰۶,۹۴۰ بازار اول و دوم
۲۴۱,۰۴۸ بازار پایه
۶۰,۱۲۵ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران