آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۲۶ آذر ساعت ۰۰:۵۶
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
191189 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه توريل-توکا ريل ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۶:۵۵:۳۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191674 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره ولرازي-ليزينگ رازي ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۵:۴۰:۲۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191651 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره واحياء-مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۵:۰۳:۱۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191639 آگهي ثبت افزايش سرمايه سخواف-سيمان مجد خواف ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۳:۱۲:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191649 اعلاميه پذيره نويسي عمومي شدهدشت-صنايع پتروشيمي دهدشت ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۱:۱۸:۵۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191640 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره شسم-توليد سموم علف کش ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۱۰:۵۷:۱۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191413 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ذسبزوار-سيمان لار سبزوار ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
۰۹:۲۳:۳۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191607 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(اصلاحيه) ثرود-سرمايه گذاري مسکن زاينده رود ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۱۹:۲۳:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191561 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ثرود-سرمايه گذاري مسکن زاينده رود ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۱۶:۳۴:۴۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191495 آگهي ثبت تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت بيمه رازي (سهامي عام) (به پيوست) رازي-بيمه رازي ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۱۶:۳۱:۳۵
AttachUrl
191558 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ولرازي-ليزينگ رازي ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۱۵:۴۹:۰۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191533 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ممسني-پتروشيمي ممسني ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۱۲:۴۹:۲۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191447 گزارش کنترل هاي داخلي شرکت آ س پ براي سال مالي منتهي به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ (به پيوست) ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۰۹:۵۹:۰۷
AttachUrl
191489 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي ۹۳ (به پيوست) ثرود-سرمايه گذاري مسکن زاينده رود ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۰۹:۵۸:۱۹
AttachUrl
191448 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۰۹:۴۸:۰۶
AttachUrl
191449 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۰۹:۳۶:۰۴
AttachUrl
191108 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵
۰۹:۱۵:۱۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191434 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسي شده) ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۶:۰۹:۱۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
190864 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شکبير-پتروشيمي امير کبير ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۳:۵۳:۴۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191436 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) سدبير-سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۳:۴۷:۴۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191417 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ سدبير-سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۲:۱۰:۵۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
190993 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت کارگزاري شهر) شهر7-کارگزاري شهر ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۱:۴۱:۵۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
189623 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت پاداد) ذثعمرا3-پاداد ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۰:۵۷:۵۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191412 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام (به پيوست) ذودي-بيمه دي ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۰:۴۸:۳۷
AttachUrl
191020 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده)(اصلاحيه) سامان-بانک سامان ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۰۸:۵۰:۳۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191257 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ ومشان-سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۰۸:۳۹:۱۹
HtmlUrl PDFUrl
191254 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) گکيش-مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۰۸:۳۲:۱۷
AttachUrl
187419 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) بدکو-فروشگاه هاي زنجيره اي دياکو ايرانيان ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
۱۹:۳۷:۰۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191376 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) شهر-بانک شهر ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
۱۹:۳۳:۰۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191269 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره سيمان غرب آسيا-مجتمع سيمان غرب آسيا ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
۱۱:۴۵:۰۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191244 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بيمه پاسارگاد-بيمه پاسارگاد ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
۱۰:۲۰:۲۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191240 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) سيمان غرب آسيا-مجتمع سيمان غرب آسيا ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
۱۰:۱۴:۰۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191224 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سيمان غرب آسيا-مجتمع سيمان غرب آسيا ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
۰۹:۴۳:۱۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191221 اعلاميه پذيره نويسي عمومي سمگا-گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
۰۹:۳۸:۰۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191148 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ شکازرون-پتروشيمي کازرون ۱۳۹۳/۰۹/۲۳
۰۹:۰۷:۱۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
186982 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) ذکمرجان-بازرگاني و توليدي مرجان کار ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
۱۳:۱۲:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
190927 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) رسنا-سرمايه گذاري نيروگاهي ايران -سنا ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
۱۳:۰۷:۲۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191021 آگهي ثبت افزايش سرمايه (به پيوست) شهر-بانک شهر ۱۳۹۳/۰۹/۲۰
۱۳:۰۶:۳۶
AttachUrl
191115 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام سامان-بانک سامان ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
۱۵:۴۵:۵۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
191007 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (حسابرسي نشده) ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹
۱۲:۰۳:۴۸
HtmlUrl PDFUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۴۸,۵۸۹ بازار اول و دوم
۲۳۹,۴۲۱ بازار پایه
۵۹,۶۵۶ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران