آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  شنبه ۳۰ فروردين ساعت ۰۹:۱۴
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
159122 مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام دتوليد-داروسازي توليد دارو ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
۰۸:۳۸:۰۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158708 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ثباغ-شهرسازي و خانه سازي باغميشه ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۷:۳۷:۵۴
HtmlUrl PDFUrl
158695 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۶ ماهه ثباغ-شهرسازي و خانه سازي باغميشه ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۷:۳۵:۰۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158940 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ثشرق-سرمايه گذاري مسکن شمال شرق ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۶:۵۰:۵۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159090 خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (به پيوست) شتران-پالايش نفت تهران ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۶:۴۴:۱۰
AttachUrl
159024 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ساذري-آذريت ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۴:۴۷:۱۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159047 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۳:۲۶:۵۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159083 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ بايکا-کارخانجات کابل سازي ايران ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۲:۳۹:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
159077 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ حاريا-کشتيراني آريا ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۱:۵۰:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158932 توضيحات پيرامون درآمد و هزينه هاي بودجه سال ۱۳۹۳ (به پيوست) حسينا-توسعه خدمات دريايي و بندري سينا ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۰:۲۹:۰۱
159026 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ (به پيوست) بايکا-کارخانجات کابل سازي ايران ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
۱۰:۱۲:۳۴
158335 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه سپرده-سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
۱۸:۵۸:۲۲
158936 خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (به پيوست) ثاسپ-آ.س.پ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
۱۷:۰۱:۰۳
158931 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ فلات-گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
۱۶:۲۴:۳۸
158945 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) دتهران-تهران دارو ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
۱۲:۲۲:۰۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158769 اطلاعيه دعوت از سهامداران حقيقي نامزد تصدي عضويت در هيئت مديره (به پيوست) فرابورس-فرابورس ايران ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
۰۸:۲۸:۴۹
AttachUrl
158878 تمديد مهلت پرداخت سود سهام سال ۹۱ (به پيوست) شپاسار-نفت پاسارگاد ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
۰۸:۲۲:۳۳
AttachUrl
158859 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ثتران-سرمايه گذاري مسکن تهران ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
۰۸:۲۱:۱۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158054 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ وارس-سرمايه گذاري ارس صبا ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
۰۸:۱۹:۲۶
HtmlUrl PDFUrl
158580 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) حسينا-توسعه خدمات دريايي و بندري سينا ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۲۰:۲۷:۴۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158842 زمان تشکيل جلسه هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه (به پيوست) خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۲۰:۱۳:۴۱
AttachUrl
158369 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۹ ماهه شبصير-توليدات پتروشيمي قائد بصير ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۲۰:۱۰:۲۳
HtmlUrl PDFUrl
157475 اعلاميه پذيره نويسي عمومي سباقر-سيمان باقران ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۱۱:۱۴:۲۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158777 نتايج پيگيري جهت بازگشايي نماد از شرکت بيمه دي(سهامي عام) (به پيوست) ذودي-بيمه دي ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۰۹:۴۴:۵۳
AttachUrl
157777 مشخصات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي (به پيوست) (به پيوست) اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۰۸:۲۴:۱۰
AttachUrl
158767 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) ومسکن-گروه سرمايه گذاري بانک مسکن ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۰۸:۱۸:۱۲
AttachUrl
158679 توضيحات درخصوص اصلاح جزئيات درآمد سرمايه گذاريهاي پيش بيني سال ۹۲ (به پيوست) بسامان-بيمه سامان ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
۰۸:۱۱:۵۱
AttachUrl
158671 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پيوست) فلات-گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
۱۵:۴۶:۳۲
AttachUrl
158677 خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (به پيوست) بکوثر-بيمه کوثر ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
۱۵:۴۴:۵۰
AttachUrl
155624 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
۱۵:۳۲:۲۵
PDFUrl AttachUrl
157970 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) بورس تهران-بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۱۹:۰۴:۱۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158547 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ سپرمي-پرميت ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۱۴:۲۶:۴۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158404 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ شبصير-توليدات پتروشيمي قائد بصير ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۱۳:۱۰:۳۳
HtmlUrl PDFUrl
158472 گزارش کنترل داخلي سال مالي منتهي به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ (به پيوست) ومسکن-گروه سرمايه گذاري بانک مسکن ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۱۲:۳۳:۰۸
AttachUrl
158353 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۱۲:۲۹:۴۷
HtmlUrl PDFUrl
158514 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۱۱:۰۲:۱۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
156832 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) (شرکت بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه) خاورميانه5-بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۱۰:۱۸:۳۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
158443 معرفي يا تغيير ترکيب اعضاي هيئت مديره (به پيوست) شپاسار-نفت پاسارگاد ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۰۸:۴۱:۱۶
AttachUrl
155997 مشخصات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي در تاريخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ (به پيوست) شپاسار-نفت پاسارگاد ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
۰۸:۳۸:۴۲
AttachUrl
113155 مدارک و مستندات درخواست افزايش سرمايه فولاي-صنايع فولاد آلياژي يزد ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
۱۴:۵۹:۲۰
PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۴۴,۷۹۲ بازار اول و دوم
۲۵۸,۱۱۷ بازار پایه
۴۸,۷۳۰ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران