آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  چهارشنبه ۵ شهريور ساعت ۱۷:۳۷
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
178814 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسي شده) وارس-سرمايه گذاري ارس صبا ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
۱۷:۲۹:۵۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178292 اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي شش ماهه منتهي به ۳۰ جون ۲۰۱۴ شرکت کفالت بانک (حسابرسي شده) (به پيوست) سمايه4-کفالت بانک سرمايه ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
۱۷:۱۵:۰۷
AttachUrl
178767 گزارش تعديلي پيش بيني سود هر سهم منتهي به ۳۰/۰۹/۱۳۹۳ (به پيوست) وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
۱۷:۱۳:۰۳
AttachUrl
178923 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ وارس-سرمايه گذاري ارس صبا ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
۱۱:۰۰:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
168878 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت بازرگاني معين احياءسپاهان) واحياء25-بازرگاني معين احياءسپاهان ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
۰۹:۳۸:۱۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178903 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ ومشان-سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۷:۲۶:۱۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178902 تصميمات مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (به پيوست) رازي-بيمه رازي ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۷:۰۸:۱۵
AttachUrl
178885 تصميمات مجامع عمومي مورخ ۰۵/۰۶/۹۳ (به پيوست) آرمان-بيمه آرمان ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۶:۳۷:۰۱
AttachUrl
177255 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ تکادو-تکادو ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۶:۲۹:۰۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178898 آگهي ثبت افزايش سرمايه بورس کالاي ايران-بورس کالاي ايران ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۵:۵۱:۵۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178881 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ثنظام-سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران(سرمايه گذاري نظام مهندسي ايران) ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۳:۵۱:۲۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178872 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ وارس-سرمايه گذاري ارس صبا ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۱:۴۹:۵۴
AttachUrl
176290 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت معادن سنگ آهن احياء سپاهان) واحياء12-معادن سنگ آهن احياء سپاهان ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۱:۴۱:۱۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178856 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ وارس-سرمايه گذاري ارس صبا ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۰:۴۴:۴۱
AttachUrl
177509 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو) وارس1-کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۰۹:۰۸:۲۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178825 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ سمگا-گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۱۶:۴۱:۰۴
HtmlUrl PDFUrl
178236 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ (حسابرسي نشده) ثشرق-سرمايه گذاري مسکن شمال شرق ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۱۶:۱۱:۱۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
177032 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت مهندسي بين المللي طرح گستر اصفهان) واحياء6-مهندسي بين المللي طرح گستر اصفهان ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۱۵:۴۹:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178795 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره ک ب س-کي بي سي ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۱۵:۲۰:۰۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178428 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شزنجان-صنايع پتروشيمي زنجان ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۱۳:۲۷:۵۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
176591 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت معدن ماکو اسپادانا) واحياء26-معدن ماکو اسپادانا ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۱۳:۲۶:۵۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178768 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۱۱:۴۳:۵۹
HtmlUrl PDFUrl
168857 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت اعتماد گستر سپاهان) واحياء14-اعتماد گستر سپاهان ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
۱۱:۲۱:۳۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178626 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پيوست) حکمت-بانک حکمت ايرانيان ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۸:۴۸:۰۹
AttachUrl
178695 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ حکمت-بانک حکمت ايرانيان ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۷:۴۲:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178678 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شاراب-پتروشيمي داراب ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۶:۵۷:۴۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178667 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شجهرم-پتروشيمي جهرم ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۲:۵۱:۳۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178663 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحيه) شجهرم-پتروشيمي جهرم ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۲:۲۰:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178651 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شاراب-پتروشيمي داراب ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۱:۴۱:۳۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178649 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شفسا-پتروشيمي فسا ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۱:۳۳:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178644 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شفسا-پتروشيمي فسا ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۱:۲۸:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178261 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت توسعه ساختمان سرمايه) سمايه1-توسعه ساختمان سرمايه ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۱:۱۸:۰۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178594 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شجهرم-پتروشيمي جهرم ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۰:۵۴:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178527 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۱۰:۲۷:۲۷
HtmlUrl PDFUrl
176676 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت اروند ترانس پارس (مهندسي برق اروند شار تهران)) وارس3-اروند ترانس پارس (مهندسي برق اروند شار تهران) ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۰۹:۵۹:۴۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
177313 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا) وارس2-مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۰۹:۴۰:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
178622 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) شاوان-پالايش نفت لاوان ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
۰۹:۰۳:۱۸
AttachUrl
178614 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شاوان-پالايش نفت لاوان ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
۱۷:۴۰:۵۹
AttachUrl
177171 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دتهران-تهران دارو ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
۱۷:۰۹:۴۵
HtmlUrl PDFUrl
168812 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت کارگزاري آرمان تدبير نقش جهان) واحياء4-کارگزاري آرمان تدبير نقش جهان ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
۱۶:۰۱:۱۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۱۶,۲۸۶ بازار اول و دوم
۲۵۹,۸۶۵ بازار پایه
۶۰,۹۹۶ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران