آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  يکشنبه ۵ بهمن ساعت ۱۷:۴۳
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
195925 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ سايرا-ايرانيت ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۱۲:۵۷:۳۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
196423 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده آرمان-بيمه آرمان ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۱۲:۴۸:۱۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195541 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ خفناور-مهندسي صنعتي روان فن آور ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۱۲:۲۷:۴۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195929 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ خصدرا-صنعتي دريائي ايران ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۱۲:۲۵:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
196171 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سامان-بانک سامان ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۱۰:۵۷:۲۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
196347 آگهي ثبت افزايش سرمايه کنور-توسعه معدني و صنعتي صبا نور ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۰۸:۴۸:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
134047 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹(حسابرسي شده) لازما-کارخانجات صنعتي آزمايش ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۱۸:۳۹:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
196275 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وآفر-سرمايه گذاري ارزش آفرينان ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۱۷:۲۱:۵۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
196231 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(اصلاحيه) چنوپا-نئوپان 22بهمن ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۱۵:۵۳:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
196126 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده تکنار-مجتمع معادن مس تکنار ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۰۹:۲۹:۲۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195831 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) وشهر-بانک شهر ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۰۹:۰۵:۳۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
196039 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سمايه-بانک سرمايه ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۰۸:۱۴:۵۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
196040 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ سمايه-بانک سرمايه ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۰۸:۱۳:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
194911 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ لکما-کارخانجات مخابراتي ايران ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۷:۳۷:۱۲
HtmlUrl PDFUrl
190459 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) دي-بانک دي ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۷:۳۵:۵۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195939 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۹ ماهه ثعمرا-عمران و توسعه شاهد ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۶:۵۵:۵۴
HtmlUrl PDFUrl
195370 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وسرمد-بيمه سرمد ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۵:۵۵:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195890 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ کازرون-پتروشيمي کازرون ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۱:۵۸:۲۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195968 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره (به پيوست) خراسان-پتروشيمي خراسان ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۱:۵۶:۱۳
AttachUrl
195763 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ممسني-پتروشيمي ممسني ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۱:۴۰:۰۷
HtmlUrl PDFUrl
195943 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ نوين-بيمه نوين ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۱:۳۷:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195942 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وآفري-بيمه کارآفرين ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۱:۳۰:۰۵
HtmlUrl PDFUrl
195446 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سامان-بانک سامان ۱۳۹۳/۱۱/۰۲
۱۱:۲۸:۳۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
192155 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۲۲:۳۹:۳۱
HtmlUrl PDFUrl
195905 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ نيرو-نيرو سرمايه ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۸:۳۲:۲۴
HtmlUrl PDFUrl
195932 اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۳۱/۰۶/۹۳ (حسابرسي شده)(شرکت ابنيه معادن توس) (به پيوست) وعسکر-موسسه اعتباري عسکريه ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۴:۴۷:۱۲
AttachUrl
195807 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ تشتاد-صنايع توليدي اشتاد ايران ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۴:۴۳:۳۷
HtmlUrl PDFUrl
195108 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ فسا-پتروشيمي فسا ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۳:۱۸:۳۰
HtmlUrl PDFUrl
195956 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ وما-بيمه ما ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۳:۰۸:۲۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195877 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ جم-پتروشيمي جم ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۲:۲۹:۱۶
HtmlUrl PDFUrl
195578 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ وکوثر-اعتباري کوثر مرکزي ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۱:۳۶:۲۶
HtmlUrl PDFUrl
194761 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ جهرم-پتروشيمي جهرم ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۱:۳۱:۱۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195830 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ ثعمرا-عمران و توسعه شاهد ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۱:۲۷:۵۶
HtmlUrl PDFUrl
195699 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دي-بانک دي ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۱۰:۲۹:۱۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195415 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ فزرين-زرين معدن آسيا ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۰۸:۵۵:۴۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195558 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ بساما-بيمه سامان ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۰۸:۵۰:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195818 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ قشير-قند شيروان، قوچان و بجنورد ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
۰۸:۰۷:۵۵
HtmlUrl PDFUrl
195265 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ تپکو-هپکو ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۲۰:۰۵:۳۹
HtmlUrl PDFUrl
195682 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ سپرده-سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۲۰:۰۳:۱۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
195486 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ کقزوي-شيشه قزوين ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۲۰:۰۱:۴۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۵۸۹,۶۶۵ بازار اول و دوم
۲۱۷,۰۹۵ بازار پایه
۵۹,۱۳۳ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران