آخرین به‌روزرسانی آمار معاملات:  دوشنبه ۶ مرداد ساعت ۱۲:۱۸
English | فارسي
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار - سامانه کدال
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
كدموضوعنماد - شركتتاريخ و ساعتپیوست ها
161258 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) شراز-پالايش نفت شيراز ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۸:۳۹:۲۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175187 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعي دوره ۳ ماهه کزرين-زرين معدن آسيا ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۸:۳۱:۲۶
HtmlUrl PDFUrl
175863 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فسلير-سوليران ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۷:۴۳:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175064 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ غبهپاک-بهپاک ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۷:۳۱:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175839 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فسلير-سوليران ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۷:۱۳:۴۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175641 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ حرهشا-رهشاد سپاهان ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۶:۴۷:۴۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175648 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ توريل-توکا ريل ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۶:۴۶:۳۸
HtmlUrl PDFUrl
175818 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره قچار-فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۶:۴۰:۵۷
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175835 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) زمين-بانک ايران زمين ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۶:۲۷:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175334 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ اعتلا-سرمايه گذاري اعتلا البرز ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۶:۲۶:۱۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175845 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شجهرم-پتروشيمي جهرم ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۶:۱۰:۳۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175842 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شفسا-پتروشيمي فسا ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۵:۵۸:۰۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175834 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شاراب-پتروشيمي داراب ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۵:۴۸:۲۵
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175827 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فسلير-سوليران ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۵:۳۹:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175715 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ کشرق-صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۳:۳۹:۲۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175792 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰(اصلاحيه) وگردش-بانک گردشگري ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۳:۳۰:۱۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
173596 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شکبير-پتروشيمي امير کبير ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۳:۲۶:۰۹
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175779 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ کصدف-کاشي صدف سرام استقلال آباده ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۲:۳۸:۵۲
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175726 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ آريان-سرمايه گذاري پارس آريان ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۲:۳۵:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175748 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ زمين-بانک ايران زمين ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۲:۲۷:۴۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175746 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ کصدف-کاشي صدف سرام استقلال آباده ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۲:۲۳:۳۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175683 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ زمين-بانک ايران زمين ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۱:۵۹:۱۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175740 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده حکمت-بانک حکمت ايرانيان ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۰:۵۷:۲۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175744 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ حکمت-بانک حکمت ايرانيان ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۱۰:۵۴:۳۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175727 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹(اصلاحيه) وبدي-بانک دي ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۰۹:۴۵:۳۱
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175415 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ سرمايه گذاري اقتصاد نوين-سرمايه گذاري اقتصاد نوين ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۰۹:۳۹:۰۲
HtmlUrl PDFUrl
175717 زمانبندي پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرانول-نفت ايرانول ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۰۹:۱۸:۳۸
AttachUrl
175712 صورت وضعيت پورتفوي دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ خاورميانه-هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۰۹:۱۵:۰۰
HtmlUrl PDFUrl
175675 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ رسنا-سرمايه گذاري نيروگاهي ايران -سنا ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۰۸:۱۷:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175631 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ خصدرا-صنعتي دريائي ايران ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۰۸:۱۵:۵۲
HtmlUrl PDFUrl
173821 صورتجلسه و ليست سهامداران مجمع عمومي عادي سالانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ (به پيوست) بسامان-بيمه سامان ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
۰۸:۱۴:۵۲
AttachUrl
175679 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توريل-توکا ريل ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۷:۴۲:۱۰
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175113 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شهر-بانک شهر ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۷:۰۳:۳۸
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175650 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره زاگرس-پتروشيمي زاگرس ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۶:۵۴:۲۳
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175627 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ذثعمرا-عمران و توسعه شاهد ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۶:۵۲:۵۴
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175358 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ وبدي-بانک دي ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۶:۲۲:۰۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175608 معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره توريل-توکا ريل ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۵:۴۴:۳۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
173785 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شراز-پالايش نفت شيراز ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۵:۲۲:۴۵
AttachUrl
175392 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت روانکاران احياء سپاهان) شرانول1-روانکاران احياء سپاهان ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۵:۰۱:۵۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
175572 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ حسينا-توسعه خدمات دريايي و بندري سينا ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
۱۳:۵۱:۳۶
HtmlUrl PDFUrl AttachUrl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
  اطلاعیه های سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ 89/2/14 به قبل  
 
 
دسترسی سریع

ارزش بازارهای فرابورس
ارزش (میلیارد ریال) نام بازار
۶۱۲,۲۶۴ بازار اول و دوم
۲۴۲,۲۳۶ بازار پایه
۵۹,۶۶۴ بازار ابزارهای نوین مالی

راهنمای پذیرش در فرابورس ایران

© 1388 شرکت فرابورس ايران